Artikel Rietvelds Huis Max

Voor het Rietveldnummer van Article uit 2010 schreef Willemijn het artikel ‘Rietvelds Huis Max: keuze voor een nieuwe manier van leven?’ over de beweegredenen van het echtpaar Max om Rietveld hun huis te laten ontwerpen. Het artikel is een uitwerking van het afstudeeronderzoek dat Willemijn in 2009 tijdens haar bachelorstudie Kunstgeschiedenis deed. Hierin stond de vraag centraal of de keuze voor een Rietveldwoning, met zijn specifieke kenmerken, ook een nieuwe manier van leven met zich meebracht.