Cultuurhistorisch onderzoek Nagele

Van 2013 tot 2015 deed Willemijn voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) cultuurhistorisch onderzoek naar het functionalistische polderdorp Nagele. Sinds 2010 werkt de Gemeente Noordoostpolder met verschillende partijen aan revitalisatie van het dorp. Diverse plannen voor sloop, restauratie en nieuwbouw zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd of zullen in de nabije toekomst worden gerealiseerd. De RCE is als adviseur bij deze revitalisatie betrokken. Willemijns onderzoek fungeerde als onderbouwing voor een cultuurhistorische waardestelling die bij de advisering wordt gebruikt. Als onderzoeker begeleidde Willemijn binnen de RCE een klankbordgroep van adviseurs en specialisten bij het opstellen van de waardestelling. Ook was zij betrokken bij de advisering rondom de plannen voor Nagele. Een publicatie over het waarderingsproces, het gebruik van de cultuurhistorische waardering in het revitalisatietraject en de resultaten van het cultuurhistorisch onderzoek kwam in november 2016 uit. Ook schreef Willemijn een door de RCE geïnitieerde erfgoedroute door Nagele voor Uitgeverij Matrijs.