Museumhuis Van Meerten

In het najaar van 2019 deed Willemijn voor Vereniging Hendrick de Keyser literatuuronderzoek naar Huis Lambert van Meerten, een laat negentiende-eeuws Delfts pand in Hollandse renaissancestijl. De in het gebouw aangebrachte zestiende- en zeventiende-eeuwse bouwfragmenten en interieuronderdelen vormden tijdens de bewoning door Van Meerten de omlijsting van zijn verzameling kunst en kunstnijverheid. Willemijns onderzoek richtte zich op de opdrachtgever, de kring van kunstenaars en verzamelaars waarin hij verkeerde, Van Meertens huis en verzameling in de context van de toenmalige interesse voor interieurs en vormgeving uit de renaissanceperiode, en het functioneren van de collectie in het huis.

Na afronding van het onderzoek werkte Willemijn tot en met juni 2020 als kunsthistorisch adviseur binnen het team museumhuizen. In die hoedanigheid was ze onder andere betrokken bij het ontwerp voor de inrichting van Museumhuis Van Meerten. Ook leverde ze tekstvoorstellen en verzamelde ze beeldmateriaal voor de presentatiemiddelen.