Buitenplaats Beeckestijn

In 2018 deed Willemijn voor Vereniging Hendrick de Keyser onderzoek naar de achttiende-eeuwse geschiedenis van Buitenplaats Beeckestijn; de ontwikkeling van de buitenplaats tijdens het bezit van Jan Trip (1691-1721) en Petronella van Hoorn (1716-1742) en Jacob Boreel Janszoon (1742-1778), de bouw- en gebruiksgeschiedenis, de inrichting, het stucwerk van Ignatius van Logteren en de bednis van het hoofdhuis. Naast literatuurstudie deed Willemijn archiefonderzoek in het Gelders Archief, het Nationaal Archief, het Noordhollands Archief en het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Eén van de onderzoeksvragen betrof het achterhalen van de achttiende-eeuwse functies van de kamers op de begane grond ten behoeve van de inrichting van Huis Beeckestijn als museumhuis. Willemijn publiceerde haar bevindingen en reconstructie van de indeling van de plattegrond tijdens de bewoning door zowel Van Hoorn als de familie Boreel in Article 22.