Gerrit Rietveld Academie

Eerder dit jaar ontving de Gerrit Rietveld Academie een onderzoeksbeurs van The Getty Foundation. Binnen het programma ‘Keeping it modern’ kent de stichting jaarlijks beurzen toe voor onderzoek naar twintigste-eeuwse gebouwen van buitengewoon architectonisch belang. Een team van architecten en onderzoekers zal zich richten op de geschiedenis, verduurzaming en conservering van het gebouw. Willemijn werkt aan een deelonderzoek naar de ontvangst en waardering van de Gerrit Rietveld Academie, in de jaren na oplevering van het gebouw.