Rietveld in Utrecht

De route Rietveld in Utrecht schreef Willemijn in 2013 in opdracht van het Centraal Museum. Ook de Gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed speelden een rol bij de totstandkoming van de route. De route voert langs het overgrote deel van het nog bestaande Rietvelderfgoed in de stad. DeĀ uitgave verscheen ook in hetĀ Engels.