Nagele

De route Nagele schreef Willemijn in 2014-2015 in opdracht van de Gemeente Noordoostpolder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Museum Nagele gaf routeadvies. De wandeling voert door het polderdorp Nagele en toont het modernistische stedenbouwkundig ontwerp en de architectuur uit jaren vijftig van de vorige eeuw.